Sunday, 5 August 2012

शुध्द मूर्खपणा....
जन्माने जात मिळते हा मुर्खपणा...
सर्व महत्व जन्माला....मग कर्माचे काय?
तथाकथित अश्या या जातींना कर्मावर विश्वास नाही का?
मग कर्मामुळे उच्चपदस्थ, समाजमान्य झालेल्यांच्या जातीमुळे...
खरचं का त्यांचे ज्ञान, कार्य विफ़ल ठरते...
हा मुर्खपणा ब्राह्मणांचाही जे जात दाखवतात.. मिरवतात...
मागासांचाही जे सवलतींच्या कुबड्या फ़ेकायला तयार नाहीत
हे सर्वजण सोयीस्करपणे विसरतात....
ज्ञान, बुध्दीमत्ता, विचार हे कोणत्याही एका जातीचे बटीक नाही.
आजच्या फ़ास्ट मुविंग जगाच्या ग्लोबल विलेज मध्ये....
सांगु शकाल का..हो..मी अमुक एका जातीचा आहे...
मग लोक तुम्हांला पायघड्या घालतील..किंवा मग अस्पर्श ठेवतील...
असा असा काहिसा शुध्द गैरसमज झाला आहे का तुमचा?
कधी तुम्ही या जातीपाती सोडणार....पहा जमतयं का...नाहीतर..
राजकारणी तुम्हांला वापरणार आणि गाडुन टाकणार...
आणि तुम्ही त्याच लायकीचे आहात म्हणुन...
तुमच्या साठी कोणी अश्रु ही गाळणार नाही...
होणार या जाती व्यवस्थांचे निर्मुलन होणार....
आणि त्या दिवशी....
तुमचे वंशज थुंकतील तुमच्या या जायीयवादावर...
निर्भत्सना करतील तुमची....हे आज जाणुनच घ्या....
आणि आवरा स्वत:ला...सावरा..
तुम्हांला असा मूर्खपणा करताना पाहिलं
आणि स्वत:ला रोखणं जमलच नाही...
हा सल्ला खुप प्रेमपूर्वक आहे....
आज तुम्हांला पटो वा ना पटो...

No comments:

Post a Comment